aNIME INFO

Shikanoko Nokonoko Koshitantan

Type: Fall 2020 Anime

Plot Summary: None

Genre: Comedy , Gag Humor , School , Shounen

Released: 2024

Status: Ongoing

Other name:

Shikanoko Nokonoko Koshitantan

ADVERTISEMENTS

Season