aNIME INFO

Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren V

Type: Fall 2020 Anime

Plot Summary: Fifth season of Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren.

Genre: Drama , Fantasy , Historical , Martial Arts , Romance

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: Painting Rivers and Lakes 5 , Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren 5th Season , 画江湖之不良人 V

Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren V

ADVERTISEMENTS

Season