aNIME INFO

Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu: Kashiwa no Gotouji Yuru Anime

Type: Fall 2020 Anime

Plot Summary: None

Genre: Comedy , Fantasy

Released: 2016

Status: Ongoing

Other name:

Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu: Kashiwa no Gotouji Yuru Anime

ADVERTISEMENTS

Season